Kontakt

Telefony:
076 724 75 00
076 724 75 01
076 724 75 02

Fax:
076 724 75 03

E-mail: biuro@wagat.pl

Biuro:
Kierownik Działu Spraw Osobowych - Monika Zwarycz
email: m.zwarycz@wagat.pl

Kierownik Działu Technicznego - Ewa Sołtysik
email: e.soltysik@wagat.pl

Główny Księgowy - Monika Kasprzyk
email: m.kasprzyk@wagat.pl

Dyrektor ds Produkcji - Mariusz Skrzypek
email: m.skrzypek@wagat.pl